Longines L2.257.4.97.6

47.500.000 

Tình trạng: hàng có sẵn